Anh chồng phát hiện em dâu ngoại tình và cái kết

Tôi vẫn đang lấp đầy một lỗ hổng cho anh ấy. Sau 2-3 phút nó nóng trở lại. Tôi nhấc hai chân nàng gác lên vai, đặt mông nàng xuống một chiếc gối và bắt đầu đụ vào mông nàng lần nữa. Bây giờ của tôi cũng sắp rời đi. Tôi nói – cuộc sống của tôi sẽ xuất hiện … bạn sẽ lấy nó ở đâu? Farah nói – hãy tiêu diệt mạng sống của bạn trong hang ổ của tôi…bây giờ tất cả các bạn cũng là của tôi. Vì vậy, tài sản con gà trống của bạn cũng là của tôi. Lấy hết hàng hóa trong hang của tôi. Tôi hăng hái đánh nó ba bốn lần rồi bỏ gói hàng vào hang của nó. Cô vừa nức nở vừa nói – á… á… ấm lòng quá.