Ánh mắt của em ấy thật sự đã làm tôi nứng cặc

Chàng trai của anh ấy đang học ở Canada trong khi cô gái sống ở Canada. Zamindar có 20 mẫu đất. Ông cũng có khoảng mười con trâu. Bản chất của chủ sở hữu rất dễ dàng và đơn giản. Mặc dù chủ nhà rất nghiêm khắc với việc chiều vợ. Anh ấy đã nói xấu tôi nhiều lần. Tôi không để ý lắm đến chủ nhà. anh ấy chỉ đang làm công việc của mình. Con gái Deepinder Kaul của ông rất tốt tính. Tôi đã hòa hợp với anh ấy. Cô ấy cũng là nữ chính của câu chuyện này. Mọi người trìu mến gọi là Deep Inder the Deep. Cả hai chúng tôi đã có một tình bạn rất tốt.