Bi kịch của nữ võ sĩ ghét sự thất bại

Cô và mẹ cô là một bí ẩn. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng mẹ chồng tôi có người tình, rằng bà ấy đã đưa anh ta về nhà và bà ấy đã tận hưởng bản thân một cách điên cuồng như vậy, rằng bà ấy đã trao thân cho xác thịt một cách mãnh liệt như vậy và làm điều đó mà không có bất kỳ phức tạp nào. Tôi cũng thấy thật khó tin là anh ấy không ngạc nhiên khi gặp tôi, rằng em không mảnh vải che thân, em không khép chân, rằng em nhìn vào mắt tôi như thách thức, nhìn vào mắt tôi, rồi sex của em, rồi lại mắt tôi, như thể thiết lập một liên kết giữa hai người.