Bố của tôi đã hãm hiếp tôi trong nhiều ngày liền

Bố của tôi đã hãm hiếp tôi trong nhiều ngày liền, Sau đó, tôi rút lưỡi của tôi ra khỏi âm hộ của cô ấy và nói với cô ấy rằng giống như tôi đã làm bên trong, bạn cũng nên mút con cặc của tôi. Tôi đưa dương vật cho dì tôi trong tay. Cô ấy bắt đầu bú cặc tôi và sau hai hoặc ba phút tôi hết nước. Sau đó cả hai chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Dì của bạn nói rằng con cặc của bạn rất dày. Tôi đã nói rằng bạn thích nó. Sau đó cả hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Năm phút sau, con cặc của tôi lại cương lên.