Cả chị lẫn em đều phải lòng con cặc to dài này

Cả chị lẫn em đều phải lòng con cặc to dài này, Số của anh ấy là 36,30,38. Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi quay sang anh ta. Hai chúng tôi đã có một cuộc đàm phán chính thức, và tôi bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Mấy ngày đầu giữa chúng tôi trò chuyện không nhiều nhưng tôi cũng không quá tập trung vào công việc, chỉ nhìn Sona thôi. Monkey King cũng nhận thấy. Tôi đã làm việc được 2 tháng, và giờ chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Và thời điểm đóng cửa đã đến. Lần đầu tiên Sonu hỏi tôi, Raj, bạn có thể đến làm việc tại nhà tôi không.