Câu chuyện cảm động mùa dịch bệnh Covid

Mẹ bỗng trở thành người phụ nữ của xã hội thượng lưu. Lối sống và hành vi của anh ấy đã thay đổi. Các nhà lãnh đạo lớn của nó hiện đang được tiếp cận. Sau đó, người mẹ thành lập một tổ chức phi chính phủ. Cô bắt đầu điều hành phòng khách dưới tên anh ta. Nếu phụ nữ và trẻ em gái không nơi nương tựa đến đây để được giúp đỡ, các bà mẹ sẽ biến họ thành gái mại dâm. Kết quả là bây giờ mạng lưới của mẹ tôi đã trở nên rất lớn. Nhiều gái mại dâm làm việc dưới quyền anh ta. Mẹ cũng là một con chó cái lớn. Cô đã đạt được vị trí này trong cuộc sống bằng nỗ lực của chính mình.