CAWD-217 Chảy cả nước đái khi được lên đỉnh Nozomi Kitashiro

CAWD-217 Chảy cả nước đái khi được lên đỉnh Nozomi Kitashiro, chắc cô ấy cũng biết em gái mình đã lấy nó. Cô ấy đứng dậy từ từ. Tôi bước đến và nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy đưa tôi đi đâu đó. Tôi thì thầm chúng ta sẽ đi đâu. Anh ấy nói có một nơi mà chúng ta chỉ có một mình. Cô ấy đưa tôi từ nhà của tôi đến một số tàn tích. Tôi thấy túi và gối nằm ở đó. Tôi nói có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng. Cô ấy cười và hỏi tôi bây giờ bạn thế nào. Tôi đã nói rằng tôi có thể gặp người mà bạn đang tìm kiếm hôm nay. Anh ta hỏi cái gì. Khi cho vào miệng, tôi nói tôi tự biết.