Chỉ cần em hạnh phúc là anh thấy vui rồi

của chúng tôi và điều đó làm chúng tôi nhột ở đây. Không tình yêu? Có, tôi thích nó. Có, nhưng bạn chỉ nói với mẹ, bạn biết. Hôm nay có người chui qua váy mẹ giúp đỡ lộn xộn xảy ra khi tôi đi xuống, tôi mò mẫm cả cái đuôi. Tôi đã không nói bất cứ điều gì bởi vì nó có vẻ xấu, bạn biết đấy. Anh ấy thậm chí còn siết chặt tôi một chút Họ thích chạm vào quần lót của chúng tôi và điều đó làm chúng tôi nhột ở đây. Không tình yêu? Có, tôi thích nó. Có, nhưng bạn chỉ nói với mẹ, bạn biết. Hôm nay có người chui qua váy mẹ giúp đỡ lộn xộn xảy ra khi tôi đi xuống,