Chuyến công tác đáng nhớ cùng em thư ký dâm đãng

Chachi, có nghĩa là hôm nay tâm trạng của Kiên Chachi rất tốt. Cả hai chúng tôi ngồi xuống. Khi tôi xin nước dì, dì từ chối và bảo tôi ngồi xuống. Ngồi trước mặt dì Kiên, tôi hỏi dì sao lại đến muộn thế… Bạn nên mời tôi đến nhà bạn. Dì Kiên nói – Bhaskar không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc TV của tôi ở nhà…có thể cài đặt nào đó sai trong đó, nó không hoạt động gì cả. bạn sẽ sửa nó tôi đã nói – này dì tại sao không … Nếu bạn thậm chí ra lệnh vào lúc nửa đêm, thì bạn sẽ thấy người này đứng ngay trước cửa nhà bạn. Nghe đến đây, dì Kiên bật cười – Baska và con nữa!