Chuyến công tác vô cùng đáng nhớ với nữ giám đốc gợi cảm

Tôi đã nói với anh ấy rằng bạn đã không nhận được phản hồi cho đến bây giờ. Tôi sẽ trần bạn Tuy nhiên anh ấy đã im lặng. Bây giờ tôi phải làm điều gì đó, vì vậy tôi thực sự bắt đầu khỏa thân. Đầu tiên, tôi mở khóa quần. Tôi cầm con cặc của anh ấy lên, lấy ra và nói – trả lời tôi đi … hoặc tôi sẽ cởi hết quần áo còn lại của tôi. Anh ta bắt đầu né tránh những lời khiển trách của tôi. Sau đó, ngày hôm đó tôi rời bỏ anh ta và nói – điều này không nên xảy ra từ bây giờ … hãy cẩn thận bạn chết vì lần này tôi sẽ giết chết bạn.