Có bạn cùng phòng vú to hàng múp thế này còn gì bằng

nhưng anh ấy sẽ giải quyết việc đó sau. Anh ấy muốn thực sự hiểu rõ về cậu bé, tìm ra những khuyết điểm của cậu ấy, thử cậu ấy trong mọi khía cạnh của công việc kinh doanh và xem điểm mạnh nhất của cậu ấy nằm ở đâu. Anh ấy đã giao cho anh ấy một nhiệm vụ khó khăn, một nhiệm vụ bất khả thi, Derek Nó có thể được thực hiện. Ông chỉ định một thư ký giỏi và sau đó là một thư ký rất hạn chế. Anh ấy đã có thể có được điều tốt nhất của cả hai. Aaron ghét sự ngu ngốc dưới bất kỳ hình thức nào, và đối với anh, tất cả các thư ký đều ngu ngốc.