Cô chủ nhà với sở thích không mặc áo ngực

Mẹ có thể đã đi ngủ sớm ngày hôm nay. Tôi lững thững đi vào phòng mẹ. Tôi từ từ mở cửa phòng mình. Mẹ đang ngủ ở phía bên kia. Tôi từ từ đi vào trong và đóng cửa phòng lại. Rồi tôi nằm xuống giường mẹ và ngủ thiếp đi. Mới nằm được năm phút thì đèn vụt tắt. Trong khi tôi đang làm điều đó, mẹ tôi quay sang một bên và đặt tay lên người tôi. Mẹ lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ. Hôm qua tôi ngủ bên ngoài…Hôm nay cũng phải mất một lúc mới đến…Rahul cũng ở nhà và ngủ bên ngoài. Làm thế nào tôi có thể quan hệ tình dục bên ngoài trong khi anh ấy ở đó? Đến sớm một chút không thích sao! Nói rồi mẹ bắt đầu cởi khuy quần tôi.