Có lẽ việc ngoại tình đã ngấm vào máu của cô ấy

Tôi đã yêu Kajal và cả hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Cô ấy lấy con cặc đang đứng của tôi ra khỏi quần bó và bắt đầu chơi với nó. Tôi nói với anh ấy – hãy đưa con cặc ra một cách đàng hoàng và nhìn xem, cả hai đều thích thú lần lượt bú con cặc và tôi cũng thích thú với điều đó. Cả hai chị em đều chấp nhận lý lẽ của tôi và chia tay với tôi sau khi tước bỏ hoàn toàn. Sonal đã có thể bú con cặc của tôi một lúc, nhưng sau đó chị gái Kajal của cô ấy đã cố gắng kéo con cặc của tôi ra khỏi miệng của Sonal. Nhưng Sonal kiên quyết không rời con cặc của mình như thể.