Cũng chỉ vì em đồng nghiệp không nghe lời

Cũng chỉ vì em đồng nghiệp không nghe lời, Mẹ tôi, cha tôi, chúng tôi là hai anh em và hai chị em gái. Cả hai chị gái tôi đều lớn hơn cả hai anh trai của chúng tôi. Con gái lớn tên là Afrin. Tôi đã đổi tên ở đây. Đây là một câu chuyện khi tôi còn là một sinh viên đại học. Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ cách làng 40 km. Ở đó, cả bốn người đều được học hành. Vào thời điểm đó, có tin đồn về việc đính hôn của con trai Mamjang. Lễ đính hôn của họ đã được ấn định, và các công việc chuẩn bị tương tự cũng đang được thực hiện tại nhà Mamujang.