Cuối tuần bố mẹ vắng nhà nên chúng tôi thác loạn

Cô ấy nói – hôm nay là ngày mười bốn của tôi. Hôm nay chồng tôi không có ở đây. Bằng cách này không có gì xảy ra cho đến ngày hôm nay. Giờ anh đã chỉ đường nên có con với anh. Tôi vẫn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ấy nói thêm – bạn là bạn thân nhất của tôi. tôi sẽ cho phép bạn miễn phí Tôi không thể tìm thấy một đối tác tốt hơn bạn. Tất cả điều này vẫn được giữ bí mật, và nếu tôi làm điều đó với ai đó, rủi ro vẫn luôn tồn tại. Bốn ngày sau, anh ta hỏi – chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói – Hôm nay tôi đến dự một cuộc họp. Nhưng bây giờ cuộc họp bị hủy bỏ. 4 ngày sau.