Đang có nhu cầu tìm huấn luyện viên Yoga thì em ấy xuất hiện

Đang có nhu cầu tìm huấn luyện viên Yoga thì em ấy xuất hiện, Bạn nên nghĩ rằng bạn đang giao dương vật cho tay của bạn trong lúc này. Chồng tôi bắt đầu nói – đầu tiên bạn nhanh chóng bú nó đi … bởi vì bạn đang đau khổ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã ngậm lấy miệng tôi và đưa dương vật của mình đến gần môi tôi. Khi chồng tôi áp má tôi, miệng tôi mở ra và ông chủ của tôi đưa dương vật của anh ấy vào miệng tôi. Họ bắt đầu bú cặc của tôi. Tôi cũng bắt đầu cho con bú. Sau khi cho con bú được 3-4 phút, anh ấy bắt đầu kéo bạn của Sally của tôi ra. Tôi cởi bỏ toàn bộ sari của mình và ném nó đi.