Đánh dấu sự trở lại bằng màn làm tình cực sung

Một ngày nọ, khi tôi đi làm nhiệm vụ trở về, dì tôi đã ngăn tôi lại. Người cô nói – Con trai của Ramesh, con như ở nhà vậy. Tôi muốn nói chuyện với bạn về một điều quan trọng. Tôi vào trong với dì của tôi. Người cô nói – Vấn đề là đã 13-14 tháng kể từ ngày cưới của Ramesh. Con dâu tôi chưa có bầu. Tôi không thể tin rằng mình có thể sống được bao lâu trên thế giới này. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cháu tôi trước khi cơ thể của tôi được hoàn thiện. Sau đó, Chúa muốn nhận nó vào ngày hôm sau. Tôi nói – Cô ơi, đừng nói vậy. mọi thứ sẽ ổn thôi.