Đôi bạn thân thích cảm giác tới trường học để làm tình

Savita- Ôi Chúa ơi… Anh ấy đã làm điều này một lần nữa trong bồn tắm trước khi đến văn phòng. Bị chịch từ phía sau thực sự rất thú vị, thực sự đàn ông… được chịch từ phía sau là một kiểu thú vị khác. Đồ khốn, bây giờ anh đã kết hôn và anh cũng coi thường tôi. Savita- Thực ra mấy ngày nay tôi không bị thủng lỗ đít, nhưng khi ngày nào anh ta cũng bắt đầu đòi lại thứ gì đó, tôi đã tự cho phép mình đấm vào mông anh ta vì thương hại. Nhưng nói thật với bạn, khi Ankit đánh vào mông tôi lần đầu tiên, tôi cũng rất thích. Tôi: Vâng, nó rất vui, nhân tiện, bạn bắt đầu chụp từ phía sau khi nào?