Em ấy mong muốn thăng tiến trong công việc

Đó là cách tôi đụ cô ấy trong một thời gian dài. Anh ấy lại ngã xuống và tôi liếm tinh dịch của anh ấy. Tôi cũng đã xuất tinh 3 hoặc 4 lần trong nửa giờ này và bây giờ cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi. Tôi mở nó. Chỉ cần nằm trên Rahul. Tôi xin lỗi Shona…tha thứ cho tôi. Tôi đã phải nói với bạn tất cả những điều này sớm hơn … nhưng không. Nếu tôi nói với bạn điều tưởng tượng của tôi… bạn sẽ nói không… và điều tưởng tượng này của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Rahul- Này đồ ngốc… xin lỗi chẳng nghĩa lý gì. Tôi cũng thích nó.. bất kể tưởng tượng tình dục của bạn từ bây giờ là gì.. hãy cho tôi biết.