Em gái ngành cực ngon bú cu điêu luyện

Nói rồi anh ta cởi kurta của mình ra và bắt đầu để lộ bộ ngực đầy lông đen và trắng. Anh mang gì vậy? Tương tự như vậy, Guruji đã trở nên thành thạo khi gọi tôi là Balwinder khi nói chuyện ở đây và ở đó, và đã đe dọa tôi khi làm vậy. Tôi đến đây để luyện toán. Tôi uống nước xoài và về nhà. Sau khi về nhà, tôi hỏi Balwinder đi tiểu ở đâu. Vì vậy, anh ta cười và nói – đưa nó vào miệng tôi. Tôi ngập ngừng và không nói một lời bắt đầu đi tiểu vào rãnh thoát nước được lắp đặt trong sân. Trở lại phòng, Balwinder nói: Tôi không trả lời. Balwinder- Hãy cho chúng tôi biết về công việc hiện tại của bạn.