Em vợ đã nhiều lần vắt kiệt sức của tôi

Tôi muốn nói với họ rằng tôi không thích.” quan tâm, rằng tôi yêu cô ấy và rằng tôi sẽ tiếp tục với cô ấy”. Mẹ tôi, Mẹ của Minerva và bản thân Minerva cũng tròn xoe mắt. Sau bất ngờ, họ phản ứng cay đắng: “Con thằn lằn đó sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn, cô ấy điên (tôi đoán họ có ý nói con điếm, nhưng đó là điều đương nhiên, vì cô ấy chưa đụ mẹ tôi), ly dị, cay đắng, cũ , cô ấy lớn hơn bạn nhiều tuổi, bạn không có tương lai với cô ấy, v.v., v.v., tôi nói với họ rằng tôi không quan tâm, và đi về phía cửa. Minerva đuổi kịp tôi và nói: “Hãy nghĩ về nó, đừng hủy hoại cuộc sống của bạn.”