Gái dâm đeo kính được móc cua phê trợn cả mắt

Ông hỏi – ông có kể cho ai nghe về ngày đó không? Tôi nói – không, làm sao ông có thể làm được điều này? Xin lỗi về đêm đó, tôi không nên nói điều đó. Anh ấy nói – bạn quên những gì đã xảy ra. Bạn đã làm rất nhiều cho công ty này. Hôm nay, công ty được hưởng lợi rất nhiều từ bạn. Bây giờ hãy lắng nghe tôi một cách cẩn thận. Tôi bắt đầu chú ý lắng nghe Ngài. Ngài nói – Hãy xem, những gì bạn đang nói về ngày hôm đó có thể biến điều ước của bạn thành hiện thực. cả hai chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Nhưng cũng nên nhớ rằng không được cho ai biết về điều này.