Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Tất cả có nghĩa là tiếp tục sử dụng trò chuyện thoại cùng một lúc. Tên cô ấy là Arcana. Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với anh ấy. Tôi đã cho anh ta số của tôi. Tôi không mong đợi để nhận được tin nhắn của anh ấy. Nhưng một hoặc hai ngày sau, anh ấy nhận được một tin nhắn trên WhatsApp của tôi. anh ấy đã viết lời chào Tôi hỏi anh ta – anh là ai? Anh ta trả lời rằng tôi là người đã cho bạn số của bạn. Vì vậy, tôi không hiểu đây là ai? Tôi hỏi anh ta một lần nữa. Bạn đã đưa số của tôi cho ai? Tôi chưa đưa số của mình cho ai. Bạn là ai thì anh ấy nói tôi là Arcana.