Hành trình chăn rau địt các em học sinh non tơ

Đó là một doanh nghiệp trị giá hàng chục triệu. Vì vậy, khi hiệu trưởng đề nghị thuê bạn, ông ấy đã gọi điện trực tiếp cho tôi và bảo tôi thuê bạn cho một trong những nhà máy của ông ấy. đừng lo lắng bây giờ. Để đáp lại sự hài lòng của tôi, tôi sẽ biến bạn thành nhân viên chính thức tại nhà máy của tôi. Như tôi đã nói, tôi không có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy. Nó không thể được dệt kim hoặc khâu. Anh ấy nói, Này, một người phụ nữ xinh đẹp như bạn chỉ biết đan và may một chút thôi. Chỉ cần chăm sóc công nhân của bạn, giao việc cho họ và theo dõi công việc của họ.