Hầu gái chờ chủ nhân đi làm về để phục vụ

Cô ấy đeo một chiếc áo đôi có đính những hạt màu đỏ bên ngoài, chỉ treo ở vai phải của cô ấy. Choli của cô ấy được cắt sâu đến mức bạn có thể nhìn thấy một chút thiết kế của chiếc áo lót màu hồng cũng như một phần nhỏ trên đỉnh núm vú của cô ấy. Vạt áo được buộc từ phía sau chỉ bằng 3 sợi dây. Tấm lưng trắng ngần của cô ấy được bao quanh bởi mái tóc buông xõa và trông thật lộng lẫy. Ghagra của cô ấy rất đẹp và được buộc dưới thắt lưng. Do đó, rốn của cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Trắng và béo nhẹ, eo nhăn và rốn trắng. Ugh…tinh ranh của tôi đã khó nhìn thấy điều này.