IPX-613 Một đêm dài ở cùng với y tá dâm Momo Sakura

IPX-613 Một đêm dài ở cùng với y tá dâm Momo Sakura, Vân càng ngày càng siết chặt vào người tôi. Vì một số lý do sau khi Purdah đưa bản đồ của tôi, tôi quay trở lại Indore. Tôi đói vì tôi đã đi ra ngoài vào buổi sáng. Ở đây, Vân nói rằng họ đi mua sắm khi đến thị trấn. Tôi chấp nhận. Nhưng anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ ăn một cái gì đó trước khi đi mua sắm. Cô ấy cũng đồng ý với tôi. Anh họ tôi nói phòng của một người bạn ở gần đây. Hãy đi dạo ở đó và nghỉ ngơi một lúc. Tôi mệt. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã mệt mỏi vì đạp xe từ sáng.