IPX-729 Chị dâu đã nhiều lần tìm đến tôi tâm sự

IPX-729 Chị dâu đã nhiều lần tìm đến tôi tâm sự, nhìn vào mắt nhau và ngồi vào chỗ của mình. Ngoài ra, không có gì có thể xảy ra trên tàu. Chúng tôi trở về thành phố của mình sau khi đi du lịch 2 ngày. Sau khi về nước, tôi lo cho công việc của mình. Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Pinky. Anh ta nói với tôi rằng anh ta biết về Nalini và tất cả những trận đấu đã xảy ra với tôi. Tôi sợ phải nghe nó. Vào ngày thứ hai, Pinky lại nhận được cuộc gọi. Lúc đầu tôi không trả lời, sau đó tôi sợ hãi cuộc gọi, sau đó có một Nalini ở phía trước.