Kế hoạch chinh phục cô thư ký vừa vào công ty

Kế hoạch chinh phục cô thư ký vừa vào công ty, Mọi người bị đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, cho dù đó là lỗi của họ hay không. Tôi không ở đây để nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Lỗi duy nhất của tôi là tôi đã tin tưởng một cô gái chỉ khát tình. Trán anh không có lông. Tôi mở rộng hang của anh ấy và bắt đầu liếm nó bằng lưỡi của mình. Bằng cách liếm âm hộ của tôi, Anuja bắt đầu dạo chơi trên thiên đường và tạo ra những tiếng động lớn như “umm. ah. haa. hi.”. Cô ấy bắt đầu nói anh trai tôi cứ liếm như thế này. Tôi cảm thấy rất tuyệt.