Khó có thể kiềm chế khi thấy cặp mông bự của cô ấy

Tôi nói – OK, nhưng anh muốn làm gì, hãy nói cho tôi biết trước. Akash nói – Tôi sẽ đấu với Sonia. Rồi khi cô ấy đi, bạn giải thích với cô ấy rằng cô ấy sẽ lấy một chàng trai khác. Càng cãi nhau với Sonia, bạn càng yêu cô ấy nhiều hơn. Bằng cách này, Sonia dần dần đồng ý. Sẽ mất một thời gian, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Người con trai nói – hãy thuyết phục Shiv Kumar kết hôn. anh ấy không có cha mẹ. Anh ta cũng có rất nhiều tài sản là nhà và đất. Sonia sẽ hạnh phúc với anh ấy. Sau khi cô ấy kết hôn, mọi thứ sẽ ổn. Sau đó thực hiện chuyển khoản ở Gujarat.