Làm tình cực sướng cùng với nữ diễn viên dáng ngon

Tôi nói – Tôi đang giúp bạn để bạn không phải đau đầu trong công việc của tôi, nhưng hãy giúp tôi. Aliza nghe thấy điều này và đồng ý. Tôi đã gọi cho Mukesh ji – Chào DSP Mukesh ji. Mukesh- Vâng ji … Anjali ji nói. Bạn đã có một công việc hoặc bạn đã nhận được hàng hóa mới? Tôi- DSP sahab maal hi ke ke liye hai… badi hot hai… Bạn muốn trả bao nhiêu? Mukesh- Đưa anh ta đến cùng một khách sạn trong 30 phút nữa… hẹn gặp lại. Anh ta phải nói rằng anh ta hiểu anh ta đang yêu cầu khách sạn nào. Tôi cúp máy và nói với Aliza – chúng ta hãy vào khách sạn. Khi chúng tôi đến khách sạn, Mukesh Ji đã ở đó.