Lần đầu chạm vào cơ thể ngọt nước của bạn gái

Khi tôi hỏi, anh ấy nói – Tôi vẫn ở đây vì công việc. Trước mặt bệnh nhân, tôi giao việc cho anh ta và bảo anh ta đến lấy ngay lập tức… và sau đó tôi rời đi. Một thời gian sau khi bệnh nhân rời đi, cô ấy đến vì vậy tôi đã nắm lấy cô ấy và bắt đầu nghiền nát cô ấy. Cô ấy cũng bắt đầu ủng hộ, nhưng sau một thời gian thì chúng tôi rời bỏ nhau. Nhưng tôi không thể hiểu phải làm gì với ngọn lửa bùng phát bên trong. Cả hai chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau tại nhà tôi vào cuối tuần. Vào buổi tối cuối tuần, cô ấy đến nhà tôi để chuẩn bị đi.