Lỡ chuyến tàu nên hai cô nàng phải ngủ ở nhà đồng nghiệp

bạn sẽ bằng cách nào đó thuyết phục anh ấy ở lại đây, bất cứ điều gì bạn làm. Tôi không thể sống thiếu bạn Trích dẫn hay – chỉ còn một cách. Cha nói – con đường là gì? nói cho tôi sớm Cô ấy nói – đây là cách duy nhất. Tôi cũng sống trong ngôi nhà này và không điều gì có thể ngăn cản tôi đến với em. Nhưng bạn có thể tự làm công việc này. Papa nói – vâng, tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Cô ấy nói – trước tiên bạn phải thề rằng bạn không quan tâm. Nếu bạn làm được công việc này, tôi sẽ chỉ dạy thêm cho bạn. Tôi cũng muốn ở bên bạn, nhưng bây giờ tất cả là tùy thuộc vào bạn.