Mấy em ngành chân dài giờ qua hết bên tàu kiếm ăn rồi

nhưng tôi e rằng tại thời điểm này tôi không có đủ thông tin để biết về những ngôi nhà phù hợp với các đặc điểm thích hợp cho một doanh nghiệp như vậy. Hãy cho tôi hai hoặc ba ngày để hỏi nếu cần, và tôi sẽ thông báo cho bạn nơi bạn sống càng sớm càng tốt. Tôi sống ở Excelsior. Oa, sợ có ngày ngươi sẽ hối hận không mua. Đỏ Thưa ngài, tôi đang đợi thông báo của ngài. Anh ấy nói không trả lời để bình luận, nhưng nhận ra rằng nhân viên ngân hàng rất nghiêm túc với lời đề nghị của anh ấy. Vài phút sau, giấy tờ chứng minh việc làm của cô tại ngân hàng bị chậm trễ, và cô nói lời tạm biệt với nhân viên ngân hàng.