MSFH-060 Chán công việc nên đi xả stress Ami Kitai

MSFH-060 Chán công việc nên đi xả stress Ami Kitai, và bắt đầu đi vào bếp để lấy nước. Nhìn dáng đi mạnh mẽ và đôi hông dẻo dai của anh, mắt tôi giãn ra và niềm đam mê bắt đầu trỗi dậy. Một lúc sau cô ấy đến và ngồi cạnh tôi. Sau đó, chúng tôi đã thảo luận về một số việc ở trường và đột nhiên Vâne bắt đầu nói về Anu. Bạn sẽ làm quen với Anu trong câu chuyện. Có rất nhiều cuộc thảo luận ở trường giữa Anu và tôi về Kihidi. Ngay khi tôi nghe thấy tên Anu từ miệng của Vân, tôi đã hoảng sợ và ngay lập tức phủ nhận rằng có bất cứ điều gì đã xảy ra giữa cô ấy và tôi.