Nàng dâu hư hỏng gạ tình luôn cả bố chồng

Âm hộ đầy lông của dì ở ngay trước mặt. Nhìn cảnh đó, tôi không nỡ rời đi. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của dì tôi. Mùi âm hộ của dì tôi thật tệ. Tôi sung sướng liếm mút âm hộ đầy lông của anh. Tôi không biết Dì tỉnh hay ngủ. Tôi tận hưởng niềm vui của riêng mình. Sau 2 phút, có một tay ấn vào đầu. Khi tôi ngẩng đầu lên thì dì đã tỉnh. Cô ấy đang xoa đầu tôi bằng một tay. Tôi đưa lưỡi ra khỏi âm hộ của cô ấy và cô ấy ra hiệu liếm âm hộ của mình một lần nữa. Tôi bắt đầu bú âm hộ của mình một lần nữa. Bây giờ tôi đưa lưỡi của tôi vào bên trong âm hộ của dì tôi.