Nàng đâu xinh đẹp bị bố chồng giở trò đồi bại

Lý do chúng tôi hạnh phúc là vì nó làm chúng tôi hạnh phúc khi thấy Akash sir làm mông vợ của mình. Nắm lấy mông của Jiya Mem cũng sẽ mở ra cánh cửa cho Sir. Trước đây, Jiya Mam không cho phép chồng mình là Akash chạm vào mông mình. Nhưng một khi đã bị hút sạch, con đường của Chúa Akash sẽ dễ dàng hơn. Để chọn bạn đời cho Jiya Mem, tôi đã viết hai cái tên vào hai tờ phiếu. Cả hai phiếu đều nằm trên bàn. Tay Jiya Mem run lên. Cô ấy không muốn nhận hóa đơn. Cô biết rằng nếu con lừa rơi vào tay con người, nó sẽ xé nát mông tôi. Ngay cả khi kết cục trượt vào tay chồng, đêm lừa sẽ đến.