Người mẹ kế bị con của chồng địt đến khi có thai

Người mẹ kế bị con của chồng địt đến khi có thai, Hoặc là bạn nói sự thật hoặc tôi nói với cha bạn về những trò hề của bạn. Vì sợ hãi, tôi đã nói ra tất cả sự thật trước mặt anh. Cô ấy nghe tôi nói trước và tiếp tục ăn sáng. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị dính đòn hôm nay. Mẹ tôi là một giáo viên và sẽ dạy cho tôi một bài học tốt ngày hôm nay. Sau đó, cô ấy nói bạn đã bao giờ làm điều đó chưa. Tôi hỏi cái gì. Cô ấy nói tình dục Trước câu hỏi của anh ấy, tôi hơi ngạc nhiên và trả lời Không. không phải mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ làm vậy. Cô ấy nói vậy bạn thấy bố bạn.