Người yêu ngọt nước đang lên cơn nứng lồn

Người yêu ngọt nước đang lên cơn nứng lồn, lần sau. Bây giờ tôi không đụ Insha, tôi trìu mến gọi cô ấy là Beti Beti, nhưng tôi nói về tình dục với cô ấy. Cô ấy cũng nói về tình dục một cách cởi mở với tư cách là một người bạn, vì bây giờ cô ấy mang Shifa cho tôi. Tôi nguyền rủa Shifa trong sự hiểu biết của anh ấy. Đôi khi, anh ấy cười, hỏi tôi tại sao Fufu, hôm nay em thế nào? Tôi cũng nói mọi thứ khác đều ổn . nhưng không mạnh bằng bạn. Cho đến bây giờ Insha không biết rằng anh ta không chỉ làm tình với cô.