Những em giúp việc dễ thương và người chủ

Sau một thời gian, chuyến đi đại học của chúng tôi sẽ đến Shimla. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ ở nhà, nhưng một người bạn của tôi (không phải tên thật của anh ấy) Jimmy nói – nếu bạn không đi, chúng tôi cũng không đi. Bây giờ, đi lưu diễn đã trở thành một sự thôi thúc của tôi. Tôi cũng bù tiền. Học viện cuối cùng đã xác nhận rằng xe buýt sẽ khởi hành lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau. Mọi người đến trường đại học sớm. Tôi đã trễ 15 phút khi rời đi vào buổi sáng. Khi tôi đến, mọi người đã có mặt ở đó. Vì đến muộn nên tôi được ngồi ở phía sau. Tôi đã nói với giáo viên của chúng tôi – hãy để tôi ngồi xuống với bạn bè của tôi.