NSFS-056 Màn đổi vợ đỉnh cao với đàn em khi cắm trại

NSFS-056 Màn đổi vợ đỉnh cao với đàn em khi cắm trại, Vì vậy, Nila nói, Tôi chỉ thích anh trai của bạn. Bạn đã hoàn thành thiết lập của tôi. Didi nói, Bạn có điên không. Nila nói, Anh bạn, khi tôi muốn hôn Đêm đó, tôi thực sự nhìn thấy khuôn mặt của Manish, chỉ tay và nghĩ về anh ấy. Nếu anh ấy là anh trai tôi, sẽ có một jugaad trong nhà tôi. Sau đó, tôi đã nói, hãy coi anh ấy làm anh trai khi tôi ngăn anh ấy lại. Nila nói, Tôi phải làm Đây là anh trai của bạn. Nhìn này, nói chuyện với anh ấy. Không cần người ngoài, chúng ta đều làm được. Didi và Nila đều đúng.