Nữ y tá xinh đẹp cực dâm và những bệnh nhân số hưởng

bởi vì đầu tiên là tôn trọng rằng nếu anh ấy nghĩ rằng Cla không phải là anh ấy, anh ấy sẽ nhận một số hình phạt mà không ai có thể dành cho anh ấy nếu không có sự đồng ý của tôi. Anh ấy nói lời tạm biệt với tôi một cách ân cần, kể cho tôi nghe về tất cả những sự giúp đỡ mà tôi đã có khi bắt đầu. Tôi bắt đầu nói với anh ấy vào ngày hôm đó rằng anh ấy đang thiếu những yếu tố cần thiết trong trang phục của Cla, nhưng anh ấy trả lời với tôi vào ngày mai rằng anh ấy sẽ có mọi thứ anh ấy cần, và khi có của anh ấy, anh ấy sẽ đưa nó, và khi tôi đặt chiếc vòng cổ của Cla vào.