ROYD-064 Ngắm mông chị gái từ phía sau và cái kết

ROYD-064 Ngắm mông chị gái từ phía sau và cái kết, Sau đó, nó tăng và giảm với tốc độ đến mức âm thanh của Pach Pach bắt đầu phát ra. Vào thời điểm đó, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng âm thanh có thể phát ra và một người nào đó đang ngồi bên ngoài. Cô ấy bắt đầu coi thường tôi theo cách của cô ấy. Khi anh ấy đi lên và đi xuống, anh ấy đã ôm tôi. Sau đó anh ta ngừng chơi trò chơi từ trên xuống dưới. Anh ấy ôm tôi thật chặt và nói rằng anh ấy đã làm xong. Lúc đó, tôi không hiểu anh ấy đang nói gì. Tôi nói có, không có vấn đề. Tôi đặt nó dưới tôi và tiến lại gần hơn.