Sau nhiều năm không được quan hệ giờ là lúc thỏa mãn

Sau nhiều năm không được quan hệ giờ là lúc thỏa mãn, Cứ như vậy, chuyện tình của chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng chuyện yêu xa luôn nhìn xa. Sau đó cô ấy bắt đầu dạy ở trường. Bây giờ tôi muốn làm tình với anh ta. Đầu tiên, tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy trên điện thoại di động của mình. Bây giờ cô ấy biết tôi muốn làm tình với cô ấy. Một ngày nọ, khi tôi gọi cho cô ấy, cô ấy bắt đầu nói – Tôi đi học, và kỳ thi của bọn trẻ đang diễn ra, nó sẽ sớm được nghỉ. Vì vậy, tôi nói – Tôi phải gặp. Vì vậy, cô ấy đã sẵn sàng.