Số phận đáng thương của hai mẹ con nhà lành

vì lý do đó mà tôi có rất ít liên hệ với con người, chỉ với quan hệ huyết thống của mình. Anh ấy giải quyết các tranh chấp trong gia đình, anh ấy đảm bảo rằng đứa út không mất kiểm soát, đặc biệt là khi liên quan đến việc lấy máu người, giết người đã bị nghiêm cấm từ thế kỷ trước vì nó sẽ dẫn đến một cuộc thảm sát chúng tôi Anh ấy nghiên cứu phong tục tổ tiên của chúng tôi. Đến lượt tôi làm thủ tục hải quan và nhân viên kiểm tra hộ chiếu của tôi thường xuyên, công dân Pháp, 27 tuổi, chuyên gia y tế. Lý do bạn đến thăm? Công việc, tôi chỉ ra anh ta chậm rãi lật các trang và xác nhận rằng tôi đến từ New York.