SSIS-312 Mới quen qua mạng 1 ngày đã đưa nhau đi địt

SSIS-312 Mới quen qua mạng 1 ngày đã đưa nhau đi địt, Vào ngày đầu tiên, cả năm người đều uống nước trái cây. Tất cả họ đều hạnh phúc. Dì hỏi tôi nói tôi phải làm gì? Tôi nói Tôi đồng ý, nhưng anh ấy phải chuẩn bị cho điều này mà không nói với cô ấy. Dì nói Tôi nói với bạn, Khi nào bạn nên làm như vậy và làm thế nào để làm điều đó, tôi sẽ cho bạn biết. Tôi đồng ý. Dì Usha nói OK. Sau đó, dì của tôi đến với tôi và đưa Randy 1000 rupee bạn đã mang rất nhiều hàng hóa, hãy tận hưởng. Usha cũng đưa cho tôi 10.000 thẻ. Anh ta nói ngày anh ta mang nó, anh ta sẽ cho anh ta 20.000 đồng.