Tên giám đốc đồi bại cưỡng hiếp nữ nhân viên mới

Trong lúc mát-xa, khi Swara đang xoa đầu vú vào lưng, tôi cảm thấy tôi nên đặt con cặc của mình vào trong âm hộ của cô ấy, coi nệm giường là âm hộ của cô ấy, là con cặc của tôi, là nệm giường, và tôi xoa nó vào bên dưới của mình. cơ thể trên đường đi và có một cảm giác chết tiệt. Nhưng giờ cô ấy đã bỏ tôi giữa chừng và không trọn vẹn. Vì vậy, Lund không thể nghỉ ngơi. Không có gợi ý điều trị nào, tôi cởi bộ đồ ngủ của tôi và kéo quần lót của tôi xuống, lột tôi xuống đùi của tôi. Tôi bắt đầu đập mạnh con cặc của mình trong khi tưởng tượng âm hộ của Swara và hai núm vú dày béo của cô ấy.