Thầy hiệu trưởng chuốc thuốc kích dục nữ giáo viên

Tôi đã công khai tán tỉnh anh ấy, anh ấy cũng rất thích những lời nói của tôi. Chúng tôi đã quan hệ tình dục qua điện thoại hàng đêm. Tôi đã hoàn toàn khiến anh ấy phát điên với cuộc nói chuyện tình dục của mình. Chúng tôi sống cùng một nhà, nhưng chúng tôi quá sợ hãi khi nhìn thấy nhau. Bởi vì nếu ai đó nhìn thấy nó, tôi sẽ mất việc, nhưng họ nói tình yêu là mù quáng. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang nói chuyện điện thoại, anh ấy yêu cầu tôi đến phòng anh ấy ở tầng trên tầng của tôi. Con cặc của tôi đang hừng hực trước cuộc nói chuyện gợi cảm nên tôi nắm bắt ngay tình hình.