Thế mà em bảo chưa từng thổi kèn bao giờ

Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của bạn Blanche. Về mặt kinh tế, bạn có thể mua hàng trăm cái như vậy, đó là lý do tại sao tôi không hiểu tại sao bạn lại muốn cái đó. Bạn sẽ thực hiện các bước cần thiết để có được nó chứ? Ông nói kết thúc cuộc tranh luận. Tôi có thể. Nhưng tôi cảnh báo bạn, chủ sở hữu đang yêu cầu năm mươi nghìn, đừng đưa cho anh ta nhiều hơn ba mươi, tôi chắc chắn anh ta sẽ vui vẻ thanh lý nó với giá đó. Họ trở lại khách sạn Excelsior, nơi họ nói lời tạm biệt và Morris phải quay lại với công việc của mình. Cùng với Molseb, cô đi về phía quảng trường chợ nô lệ.