Tiếp tục là em Anna Gấu 33 học sinh hư đang hot

Rồi ngày hôm sau tôi quyết định rằng hôm nay tôi sẽ không đi thi nữa. Tôi bỏ mặc mẹ nói rằng tôi sẽ đi học đại học. Sau một khoảng cách, tôi bắt đầu hút thuốc. Trong mọi trường hợp, tôi không phải tham gia kỳ thi. Vì hôm nay ai phát hiện ra mẹ mình sẽ hôn mình thì người đàn ông đó sẽ làm bài kiểm tra gì nữa? Tôi thấy nó đậu ở Tôi hiểu rằng anh ấy cũng là người như vậy. Sau đó, tôi nghĩ làm thế nào để vào trong nhà? Vậy tại sao không đi từ sau nhà lên sân thượng! Sau đó tôi đi ra phía sau. Tôi đang trèo lên như một tên trộm trong nhà, và đỉnh cổng mái nhà đã mở.