Trót nảy sinh tình cảm với bạn thân của người yêu

Bây giờ anh ấy đã bình tĩnh lại, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục liếm âm hộ của tôi. Sau một thời gian nó nóng trở lại. Bây giờ anh ấy đi qua tôi và đưa con cặc lớn của anh ấy đến gần môi tôi. Anh ấy bắt đầu chạm vào môi tôi với con cặc của anh ấy, vì vậy tôi đã mở miệng ra với sự hiểu biết. Bây giờ dương vật của anh ấy đã ở trong miệng tôi và tôi đang bú cặc anh ấy một cách mạnh mẽ. Cả dương vật ướt đẫm. Bây giờ Rahul đã lấy con cặc của anh ấy ra khỏi miệng tôi và bắt đầu cọ xát nó vào âm hộ của tôi. Vì vậy, tôi đã ở trong một trạng thái rất tồi tệ.